Κρασιά

Η μεγαλύτερη ποικιλία φυσικών κρασιών και η εκπροσώπηση των περισσότερων γηγενών ποικιλιών αμπέλου της Ελλάδας.